NETGEAR Tech-Dive: Wat verstaat NETGEAR onder stacking?

0
2292

Stacking is plat vertaald het stapelen van switches. Uiteraard blijft het niet alleen bij het fysiek stapelen van, maar is het eigenlijk een slimme manier om de switches met elkaar te verbinden. Het verwarrende van stacking is dat iedere fabrikant er net weer iets anders onder verstaat. Ook passeren er onder druk van de marktwerking de meest wilde interpretaties over het onderwerp stacking de revue. Met dit artikel willen wij graag inzichtelijk maken wat NETGEAR verstaat onder stacking en waarom de NETGEAR stacking-functionaliteit nu net het verschil maakt voor het MKB.

NETGEAR Stacking:

Praktisch verstaan we bij NETGEAR onder stacking het doorlussen van de backplane van een aantal switches waardoor er logisch gezien één grote switch ontstaat met de volgende voordelen:

• Sterk vereenvoudigd beheer
• Verhoogde redundantie
• Hoge verbindingssnelheid tussen de switches
• Zero downtime failover bij managed stacked switches
• Lage TCO

Afhankelijk van de toegepaste serie switches kan een stack opgebouwd worden uit 6 of 8 switches. Met onze Smart-Pro switches is een maximum van 6 switches mogelijk terwijl met onze managed switches een stack opgebouwd kan worden uit maximaal 8 switches.

In beide gevallen krijgt een stack één IP- adres voor het management. Eén IP-adres is eenvoudig te verklaren omdat een stack zich gedraagt als één logische switch. Inhoudelijk betekent dit een sterke reductie van het aantal IP-adressen voor de switches in het netwerk en wordt het netwerk hierdoor overzichtelijker en makkelijker te beheren en eenvoudiger te configureren waardoor de kans op het maken van fouten kleiner wordt.

De afzonderlijke stacks zijn onderling ook te koppelen d.m.v. een LACP trunk waarmee een redundante verbinding onderling tussen de stacks opgebouwd kan worden. Op basis van het 802.3ad protocol kunnen we met minimaal twee switches uit bijv. stack A, een LACP verbinding opbouwen met minimaal twee switches uit stack B. Bij het uitvallen van één van de switches in één van de beide stacks zal met deze LACP voorziening, de verbinding tussen de twee stacks gehandhaafd blijven, uiteraard wordt door het wegvallen van een switch de snelheid van het netwerk lager maar dat hoeft bij een goed netwerk ontwerp geen probleem te zijn.

In veel aanbestedingen zien we het verzoek om een netwerkontwerp waar het Spanning Tree Protocol (STP – IEEE 802.1D) vermeden dient te worden. Het voordeel van een topologische aanpak met NETGEAR stacking i.c.m. LACP is de mogelijkheid om daarmee het spanning tree probleem uit te bannen binnen een netwerk.

Het LACP 802.3ad protocol wordt door een breed scala aan netwerkapparatuur ondersteund. Een mooi voorbeeld hiervan is bijv. een database server, als deze server met twee netwerkaansluitingen, verdeeld aangesloten wordt over twee switches in een stack, wordt daarmee de redundantie sterk verbeterd. Een bekend fenomeen bij het wegvallen van een netwerkverbinding is dat een host, server of telefooncentrale opnieuw gestart moet worden. Dit soort problemen kan in combinatie met NETGEAR stacking en LACP en met het juist voeden van de stack en de servers tot het verleden behoren. Zeker in een 24×7 economie is een stack in combinatie met een juist geschaalde UPS een pragmatische oplossing.

De LACP trunk kan bij bepaalde modellen ook op basis van 40Gbps poort aangelegd worden.

Afhankelijk van de gekozen type NETGEAR stack-switch is het mogelijk om met de 10 Gbps of de 40 Gbps poorten te stacken. Voor het stacken kunnen de bovengenoemde poorten omgeprogrammeerd worden naar stacking mode.

In tegenstelling tot ethernet is het NETGEAR stacking protocol een full-duplex ring topologie.
Het voordeel van deze ring-topologie is dat een switch kan worden toegevoegd aan een stack of kan worden weggenomen uit een stack als deze gewoon in bedrijf is. Ook heeft de full-duplex ring topologie een positieve invloed op de snelheid, namelijk bij het gebruik van de 10Gbps poorten in stacking mode is de snelheid tussen de switches 40Gbps en bij gebruik van de 40Gbps poorten in stacking mode is deze zelfs 160Gbps. Buiten een ring kunnen er bij de managed switches meerdere stacking ringen geconfigureerd worden en wordt het concept Spine and Leave stacking ondersteund.

Resumerend is de NETGEAR stacking technologie een betaalbare en een bedrijfszekere oplossing met een lage TCO. Een ander uniek feit in deze prijsklasse is dat het zowel bij de smart- als de managed stack mogelijk is om switches van verschillende snelheden te mixen.

Als kers op de taart heeft een NETGEAR managed stack bij het uitvallen van de stack master een zero-failover downtime zodat de rest van de aangesloten apparatuur nog netjes kan blijven functioneren.

Ga door naar: Hoe zit de NETGEAR stacking topologie in elkaar

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux