NETGEAR Tech-Dive: Hoe configureer ik NETGEAR stacking

0
1604

Het configureren van een stack is erg eenvoudig. In eerste instantie is het zaak om te controleren of alle firmware versies van de te gebruiken switches gelijk zijn. Zijn deze gelijk, dan volstaat het om de 10 of 40* Gbps poorten van de betreffende NETGEAR stacking switch om te schakelen naar stacking mode. Dit kan ingesteld worden met de grafische WEB-interface en bij de managed switches ook met de CLI.

Na deze aanpassing moet de nieuwe configuratie opgeslagen worden en na herstart van de switch kunnen de kabels voor het stacking gedeelte aangesloten worden. De switches bepalen zelf welke switch de stacking master wordt. De criteria hiervoor zijn:

  • De switch welke het langste aan staat wordt de stack master.
  • Staan de switches even lang aan, dan wordt de switch met het laagste Unit-ID, master.
  • Is er geen switch ID bekend of zijn deze gelijk, dan wordt de switch met het laatste MAC-adres, master.

Als de stack is geconfigureerd dan kan de stacking configuratie op automatisch blijven staan. Maar als de situatie er om vraagt dan is het ook mogelijk om handmatig de stacking prioriteit in te stellen. Als voorbeeld: In een mix van 1 en 10Gbps switches is het verstandig om de 10Gbps switches een hogere prioriteit te geven. Ook kan tijdens het configureren van de switches in een Stack bewust de “Stack Member Priority” toegewezen worden.

Bij managed switches is er naast de Stack master en de Stack members, ook een switch die de status “Operational Stand-by” heeft. Deze switch synchroniseert alle netwerkinformatie met de master switch en is de eerste kandidaat voor het geval de Master switch er mee stopt. Hierdoor is de managementinformatie van de stack gewaarborgd en zorgt in het geval van een failover voor een naadloze overgang, waarbij de aangesloten netwerk devices maximaal slechts één ethernetpakket verliezen.

Als een switch uit een stack verwijderd moet worden dan is het belangrijk om van tevoren het unit-id  te noteren en te controleren of de connectie van de stack een volledige ring is. Als de ring niet volledig is aangesloten en er wordt een switch uit de stack gehaald dan ontstaat er een zogenaamde “Split Brain” situatie. Kortom de stack wordt opgesplitst in twee stacks en dit dient in de meeste gevallen voorkomen te worden.

Als een switch blijvend uit een stack verwijderd wordt, dan is het nodig om deze uit de stack-configuratie te verwijderen. Dit kan door het unit-id te verwijderen uit de configuratie.

Voor het vervangen van een switch in een stack door een gelijkwaardig model, met een default config en dezelfde firmware als de stack, is het voldoende om de stacking poorten van de vervangende switch te configureren en deze op dezelfde positie te monteren en aan te sluiten in de stack. Deze switch wordt dan automatisch opgenomen in de stack. Als de vervangende switch niet van hetzelfde type is dan moet na het verwijderen van de originele switch uit de stack het commando “no member <unit-id>” uit de stack configuratie te verwijderen.

Als een switch zoals hierboven beschreven, vrijkomt uit een stack en een andere rol gaat vervullen zoals bijv. standalone of in een andere stack geplaatst gaat worden, dan moet deze switch naar de fabrieksinstellingen teruggezet worden. Dit kan via de web interface of de CLI geregeld worden; Opmerking, na een “factory default” reset, blijven de stack poorten op de eerder ingestelde waarden ingesteld staan. Deze stacking informatie blijft dus in dit stadium onveranderd. Met de hieronder beschreven stappen kan de stacking configuratie na een “factory default” reset en na een “reboot” alsnog uit stack modus gehaald worden:

  • Login op de betreffende switch en verwijder alle andere switches die bij de vorige stack configuratie behoren.
  • Hernummer de switch naar 1
  • Controleer of de juiste stacking poorten geconfigureerd zijn of als er geen stacking poorten nodig zijn, stel dan de stacking poorten in op Ethernet.
  • Reboot de switch opnieuw.

Hierna is de switch klaar om opnieuw ingezet te worden.

Ga door naar:  Het beheer is uiteraard zeer eenvoudig.

*(M4300-96X met 40Gbps modules)

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux