NETGEAR legt uit – WiFi Jargon?

0
3370

Bij het uitzoeken van een Router of WiFi-systeem kom je veel jargon tegen die je misschien niet altijd kunt plaatsen. Omdat we bij NETGEAR ons ook schuldig maken aan deze praktijk, leek het ons een goed idee om deze terminologie kort te beschrijven. Overigens, wist je dat Wi-Fi een Nederlandse uitvinding is?

Wi-Fi: Ook wel WiFi of WLAN (Wireless-Local Area Network) genoemd is technologie om op korte afstand draadloos digitale informatie door te sturen. De term Wi-Fi staat voor Wireless Fidelity: Een term geïntroduceerd door de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance: Deze instantie is verantwoordelijk voor het testen en keuren van Wi-Fi producten. De goedgekeurde producten krijgen het label “Wi-Fi Certified™” (een geregistreerd keurmerk), als blijkt dat het product voldoet aan de opgelegde voorwaarden en compatibel is met de Wi-Fi standaard. Meer info te vinden op de site van de Wi-Fi Alliance.

LAN: Een Local Area Network (lokaal netwerk), afgekort LAN, is een netwerk dat computers en andere toestellen die zich in een lokaal beperkt gebied bevinden, met elkaar verbindt zodanig dat deze met elkaar kunnen communiceren. Klein voorbeeld is uw netwerk thuis of op de zaak.

802.11: IEEE 802.11 beschrijft de standaarden voor draadloze netwerken (Wireless LAN), ontwikkeld door groep 11 van het IEEE LAN standaarden-comité (IEEE 802). Deze standaarden zorgen er voor dat Wi-Fi producten met elkaar – ongeacht het merk – kunnen samenwerken.

G, N, AC: Benaming voor verschillende Wi-Fi standaarden welke steeds betere en snellere technieken neerzetten voor een betere Wi-Fi ervaring. AC is de huidig toegepaste standaard.

SSID: Service Set Identifier, is het baken “m.a.w. de naam van het Wi-Fi netwerk”, wat een Wi-Fi zender uitzendt zodat deze zichtbaar en te selecteren is voor een Wi-Fi ontvanger.

WEP, WPA, WPA-2: 802.11 Standaarden voor het beveiligen van een Wi-Fi signaal. Het verschil zit voornamelijk in de versleuteling van de data. WPA-2 geeft van de drie genoemde protocollen de hoogste bescherming.

2,4 en 5GHz: Dit zijn de vrijgegeven frequenties waarmee met een gelimiteerd vermogen zonder vergunning mag worden gezonden. Met dit oogpunt worden deze frequenties ook voor Wi-Fi gebruikt, maar moeten deze frequenties ook met andere toepassingen gedeeld worden.

Wi-Fi Client: Dit is een apparaat waarmee draadloze data overdracht kan plaatsvinden met een Wi-Fi Access Point. Voorbeelden zijn een smartphone, tablets, laptop computer en in de toekomst de koelkast, wasmachine, magnetron…….

Wi-Fi Access Point: Is een zendontvanger werkend op een frequentie van 2,5 of 5GHz waarmee in combinatie met een Wi-Fi Cliënt, digitale signalen door de lucht getransporteerd kunnen worden. Een Access Point wordt veelal gebruikt in zakelijke omgevingen. Een Access Point wordt vaak afgekort met AP.

Radio: Met andere woorden zendontvanger in een Wi-Fi router of access point. De radio is verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van het digitale Wi-Fi Signaal

Router: Een router is een apparaat waarmee je twee verschillende type netwerken op elkaar kan verbinden. Klein voorbeeld is het verbinden van het thuisnetwerk aan Internet.

Wi-Fi router: Is een router met een ingebouwd Wi-Fi Access Point. In de praktijk is het merendeel van de niet zakelijk internet verbindingen uitgevoerd met deze oplossing.

Wi-Fi repeater: Een Wi-Fi repeater is een apparaat waarmee je een Wi-Fi signaal als het ware kan doorlussen. Deze techniek wordt soms toegepast bij situaties waar het bereik van één access point niet toereikend is om een gehele situatie te dekken.

Dual-Band Wi-Fi Router: Een router in de meeste gevallen is opgebouwd uit twee radio’s. Door één Radio toe te passen voor de 2,4GHz frequentie en de andere radio voor 5GHz is het mogelijk om zowel 2,4 als 5GHz Wi-Fi cliënts met één oplossing te ondersteunen.

Dual-Band Access Point: Bij een zakelijk Dual-Band Access Point is er in de praktijk sprake van slechts één radio welke naar keuze of de 2,4GHz of de 5GHz band ondersteund. Om aan te geven dat een zakelijk access point tegelijkertijd 2 frequenties ondersteund noemt men dit type AP een Dual-Radio access point.

Tri-Band Wi-Fi Router: een wat duurder type router met drie ingebouwde radio’s. De eerste radio werkt op 2,4GHz en de andere twee radio’s werken met 5GHz op verschillende kanalen. Bij de NETGEAR Tri-Band Nighthawk routers worden de trage en de snellere Wi-Fi cliënts elk op een aparte 5GHz radio, door middel van load balancing, geplaats. Hierdoor kunnen de tragere Wi-Fi cliënts de snellere niet belemmeren, waardoor een betere performance gegarandeerd wordt.

Backhaul: De Backhuil, “wirleless backbone” is bij wireless de zogenaamde ruggengraat van een Wi-Fi netwerk. Bij de NETGEAR Orbi oplossing wordt de backhaul gebruikt om de Orbi satelliet aan de Orbi router te koppelen. Met deze technologie worden in de praktijk beduidend betere resultaten geboekt dan bij WI-Fi repeating.

Wi-Fi Load Balancing: Is het verdelen van de Wi-Fi cliënts over meerdere radio’s of access points. Hierdoor wordt de last eerlijker verdeeld over de beschikbare resources, waardoor de gemiddelde gebruikerservaring verbeterd.

Band steering:  Bij de NETGEAR “Connected Home” producten ook wel Smart Connect genoemd is een techniek om indien van toepassing, Wi-Fi cliënts te sturen naar de 2,4 of 5GHz band. Doelstelling hierbij is om de hoogst haalbare snelheid te faciliteren voor de Wi-Fi cliënts. Het kan dus gebeuren dat een trage 5GHz cliënt automatisch naar de 2,4GHz gestuurd wordt als deze cliënt traag is of wordt.

Beamforming: Beknopt uitgelegd zorgt bundelvorming (Nederlands) er voor dat de Wi-Fi cliënt en het access point de signalen zo optimaal mogelijk op elkaar richten waardoor de zendontvangst sterk verbeterd. Resultaat is een sneller, sterker Wi-Fi-signaal met verder bereik voor elk apparaat. In plaats van alleen in alle richtingen te zenden, probeert het AP of de cliënt, draadloze data uit te zenden die bestemd is voor een apparaat die optimaal is voor het apparaat.

MIMO: is een techniek om, met behulp van meerdere ontvangst- en zendantennes, data draadloos over te dragen. MIMO staat voor Multiple-Input Multiple-Output (Engels) maakt hogere snelheden er mogelijk. Om deze reden zie je steeds meer Wi-Fi routers met meerdere antennes op de markt verschijnen

MU-MIMO: Bij draadloze communicatie kon er in het verleden slechts een radio zenden, de andere radio’s dienden stil te zijn anders dan was er geen communicatie mogelijk. Dankzij de techniek achter MU-MIMO is het mogelijk om met een access point meerdere Wi-Fi cliënts tegelijkertijd te ondersteunen. Afhankelijk van de gebruikte Wi-Fi chip zijn er 2, 3 of 4 gelijktijdige Wi-Fi sessies mogelijk. Kleine kanttekening is dat zowel het AP als de cliënt MU-MIMO moeten ondersteunen.

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux