NETGEAR legt uit – Welke wifisnelheden kan je in de praktijk verwachten?

0
2207

In de praktijk zijn er veel vragen over de snelheid van een Wi-Fi verbinding. Zeker bij een teleurstellende snelheid wordt er bij een klacht al snel terugverwezen naar de veel hogere snelheid op de doos van de router. In deze post willen we graag iets meer vertellen over de achtergronden van Wi-Fi snelheden in de praktijk en hopen iets meer inzage te geven hoe de Wi-Fi standaarden in de praktijk uitpakken.

Fabrikanten vermelden de snelheden van de Wi-Fi apparatuur volgens de 802.11 standaard. Deze standaard beschrijft de theoretisch maximaal haalbare snelheid en deze waarden zijn gemeten onder de maximaal gunstige omstandigheden. In onze vorige “NETGEAR legt uit” hebben we dit beschreven.

Theoretische snelheid? …. maar wat betekend dit in de praktijk.

Buiten alle vertragende invloeden zoals demping, afstand en storingen is er nog een ingrijpende invloed op de snelheid van een Wi-Fi verbinding. Bij een draadloze verbinding tussen één access point en meerdere cliënts (apparaten) , kan er slechts één apparaat tegelijkertijd zenden. Dat geldt voor zowel het access point als de clients (b.v. smartphone of laptop). Vergelijk het maar met een vergadering van 12 personen, hier kan ook slechts één persoon aan het woord zijn anders wordt het een kakofonie van geluid waar niemand meer iets van kan maken. Dit type zend-ontvangst communicatie wordt half-duplex verkeer genoemd.

Nog een belangrijk feit is dat in veel gevallen het access point gedeeld wordt met meerdere Wi-Fi cliënts. Dit heeft een aanzienlijke vertragende invloed op de wireless snelheid. In een gelijke tijdsperiode moeten immers meer wireless sessies onderhouden worden. Om het voorbeeld de vergadering nog even aan te houden. Je hebt een vergaderduur van 30 minuten. Nou kun je met 12 man tegelijk 30 minuten spreken maar dan is de vergadering weinig effectief.  Om iedereen te horen zul je tijdens de 30 minuten slechts 1 persoon tegelijk aan het woord laten wat per persoon 2.30 minuut effectieve spreektijd betekent. Dus ondanks dat iedereen 30 min aan het woord zou kunnen zijn, wat de maximale snelheid van de wifi client zou zijn, is dat een spreker effectief veel korter aan het woord is zodat de hoeveelheid informatie ook beperkt is. Betrekken we dit weer terug op de wifi-cliënt dan is het resultaat dat de snelheid door de tijd genomen effectief omlaag gaat.

Ook kan een tragere Wi-Fi cliënt (b.v. langzame spreker) een behoorlijk negatieve invloed hebben op een gedeelde draadloze verbinding. Om dit soort problemen te ondervangen komt de industrie met oplossingen als Tri-band routers. Hierbij worden de trage cliënts op de ene radio en de snellere cliënts op de andere radio geredigeerd. Resultaat bij deze oplossing is een betere performance ervaring. Ook MU-MIMO is om deze reden ontwikkeld. Bij deze technologie kunnen meerdere Wi-Fi cliënts tegelijkertijd zenden op één wireless router of access point.

Ook zijn nog meer factoren om rekening mee te houden. Als er tijdens de uitwisseling tussen de cliënt(b.v. smartphone) en de wireless router data verloren gaat, wordt deze data opnieuw verzonden om deze verloren gegevens te herstellen. Hierdoor gaat extra tijd verloren wat ook weer resulteert in het verlies van snelheid. Een wireless router met ondersteuning beamforming kan de kwaliteit van het signaal verbeteren waardoor de kans dat data verloren gaat sterk wordt verminderd.

Zoals in de voorgaande alinea beschreven kunnen één of meer tragere cliënts de snelheid van een Wi-Fi verbinding negatief beïnvloeden. Een tragere verbinding kan als oorzaak een technologisch verouderde of een Wi-Fi cliënt met mindere specificaties zijn. Ook kan een draadloze verbinding traag worden door een langere afstand tussen de cliënt en de router. Dit is vaak de praktijk in woningen met meerdere woonlagen of grotere woningen. Voor deze situaties zien we sinds enige tijd complete wireless systemen, omdat het experimenteren met wireless repeaters in de praktijk te omslachtig is voor de gemiddelde consument. Deze wenst immers een goede Wi-Fi ervaring.

Samengevat zijn er behoorlijk veel variabelen en protocollen verantwoordelijk voor de uiteindelijke snelheid van de Wi-Fi verbinding. De keuze voor een betere, moderne Wi-Fi oplossing kan veel ellende oplossen. Zoals beschreven zie je dat van alle theoretische snelheid er een hoop verloren gaat om wat voor reden dan ook. Hou dus als kleine vuistregel is dat er gemiddeld tussen 10% tot maximaal 50% van de theoretische per radio opgegeven snelheid overblijft.

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux