NETGEAR Tech-Dive: Vijf beginselen voor een solide zakelijke Wi-Fi oplossing.

0
2097

Wi-Fi heeft zich door de tijd bewezen als een kosteneffectieve oplossing, met als gevolg dat deze technologie breed ingezet wordt. Ook zien we dat bedrijfsprocessen steeds afhankelijker worden van draadloos ethernet en zodoende is een solide oplossing uiterst belangrijk. Als presales engineer bij NETGEAR geef ik regelmatig technische Wi-Fi trainingen. Mijn doelgroep voor deze trainingen zijn de Pre- en Aftersales engineers van onze lokale resellers. Deze trainingen geef ik inmiddels al weer 5 jaar en om bij dit feit stil te staan dacht ik eraan, om eens een Wi-Fi blog voor een breder publiek te schrijven. Buiten technici zijn er uiteraard meer personen betrokken met het bepalen waarvoor een bepaalde Wi-Fi oplossing ingezet gaat worden en uiteindelijk bijdragen aan de beslissing tot de investering. Dus laten we in deze blog eens de 5 essentiële beginselen voor een succesvol functionerend wireless netwerk onder de loep nemen.

 

Tip 1: Intakegesprek

Het gezegde: “Een goed begin is het halve werk” is duidelijk van toepassing voor een goed functionerende Wi-Fi omgeving. Een goede inventarisatie waarbij eisen, wensen en de omstandigheden worden besproken is essentieel voor een correcte wireless LAN (WLAN) planning. Enkele voorbeelden van onmisbare vragen zijn:

  • In welke gebieden van de ruimte is wireless dekking vereist?
  • Hoe en met welke applicaties gaat de WLAN-oplossing gebruikt worden?
  • Hoeveel en welk type wireless cliënts worden er in een aangewezen gebied gebruikt?
  • Waar mag de bijbehorende apparatuur geïnstalleerd worden en zijn er restricties?
  • Welke eisen worden er gesteld aan de beveiliging van het Wi-Fi netwerk?
  • Is er een bepaalde groei te verwachten van de wireless cliënts binnen de af te schrijven periode?

Gelukkig is deze serie vragen eerder van bedrijfskundige- dan van technische aard en komen antwoorden van personen op beslissingsniveau met ondersteuning van input van de werkvloer. De verkregen antwoorden geven, samen met de plattegronden mits, van goede kwaliteit, een duidelijk beeld van de situatie. Met deze basis kan een WLAN-expert aan de slag om een eerste wireless prognose te maken.

Als je een beeld wilt hebben van wat je kunt vragen tijdens zo’n intake gesprek, dan heb ik hier een link naar het Intake formulier WLAN v5.0 Doe er je voordeel mee.

Tip 2: Goede Wi-Fi Planning

Een wireless planning wordt uiteraard uitgevoerd door een engineer met voldoende kennis van wireless networking aangevuld met applicatie- en netwerkkennis. Een wireless planning bestaat in het beste geval uit meerdere stappen.

Als eerste stap is onze aanbeveling om naar aanleiding van het bestuderen van het intakegesprek, de omgeving fysiek te controleren op haalbaarheid. Hierbij kunnen ook de eventuele posities voor AP’s onderzocht worden. Daarbij is het controleren van de omgeving op storende invloeden aan te bevelen. Dit kan door middel van spectrum analyse en is geen overbodige luxe ter beperking tot storingen achteraf. Tevens is dit de juiste gelegenheid om de aangeleverde tekening te controleren en indien nodig aan te passen aan de huidige situatie. Ook de demping van muren is van invloed op het gedrag van Wi-Fi dus en het kan bij twijfel geen kwaad om de demping van de muren of stellingen te controleren.
De tweede stap is een wireless planning door middel van wireless planning software. Er is beperkt aantal onafhankelijke fabrikanten welke hiervoor oplossingen hebben, de een wat goedkoper dan de ander. Maar ga er gerust vanuit hoe duurder de software de zuiverder de prognose. Een Wireless prognose op basis van de intake en de hiervoor beschreven stap kan worden verwerkt in de software en met enig tunen en verifiëren kan het resultaat verbluffend zuiver zijn. Significant voordeel bij de wat grotere projecten is de tijdswinst ten opzichte van een fysieke meting. Overigens kunnen wij als NETGEAR onze resellers ondersteunen met deze stap. Wij gebruiken Ekahau Site Survey Pro voor deze Wi-Fi prognose.
Als derde stap kan de wireless prognose steekproefsgewijs nagemeten worden. Eventuele fouten die gemaakt zijn in de wireless prognose kunnen dan bijgesteld worden in de planningssoftware en op basis van dit resultaat kan de kitlist met rapportage op papier gezet worden, zodat de adviserende partij de offerte op kan maken.
Al met al lijkt dit een tijdrovend proces, echter de praktijk leert dat deze investering later enorm veel tijd bespaard. Zeker als je achteraf in een live situatie moet gaan “troubleshooten”, kost dit zeer veel tijd en is dit bovendien zeer frustrerend voor de gebruikers van het betreffende Wi-Fi netwerk.

 

Tip 3: Vergeet de rest van het netwerk niet!

Goed wireless heeft een goed fundament nodig en in dit geval is dit de gehele infrastructuur waarop de access points (AP) aangesloten moeten worden. Laten we eerst eens kijken naar de switches, deze hebben voldoende snelheid nodig om het aangeleverde verkeer van het AP te verwerken. Dit betekend dat de poort van de switch waar het AP op aangesloten wordt voldoende snel genoeg moet zijn. Maar ook de snelheid tussen de switches onderling dient voldoende bemeten te zijn om zodoende geen flessenhals te vormen voor het verkeer tussen de switches. Dus een goed netwerkdesign is op zijn plaats.
Daarnaast is het advies om te kijken waar de, via het Wi-Fi te benaderen bronnen staan. Als dit lokaal dan kan de belasting afhankelijk van de applicatie zwaar oplopen. Denk maar eens het netwerkverkeer, gepaard gaande bij grafische werkzaamheden. Ook de snelheid van de internetverbinding zal toereikend moeten zijn. Denk hierbij aan het netwerkverkeer wat bijvoorbeeld door een Cloudapplicatie als Microsoft office 365 genereerd wordt.

 

Tip 4: Wireless Management

Zeker om een zakelijk draadloos netwerk goed de laten functioneren is dynamisch beheer onontbeerlijk. Dynamisch management zal de radio-instellingen van de AP’s zodanig instellen dat de kanalen en de sterkte van de access points optimaal ingeregeld worden. Daarbij voorziet een goed Wi-Fi management system in zoals dit in jargon heet “assisted roaming” hierbij zorgt het managementsysteem ervoor dat de authenticatie van een wireless cliënt zeer soepel verloopt. Als er sprake is van bijvoorbeeld Voice over Wi-Fi dan is assisted roaming een vereiste. Voor het beheer van een draadloos netwerk zijn er een paar opties. Zo bestaat er de wireless controller, dit is meestal een appliance die lokaal geïnstalleerd is. De controller techniek is al wat ouder en in de loop der tijd zijn er nieuwere technieken bij gekomen. Denk hierbij voor de kleinere wireless omgevingen aan een AP-cluster, hierbij verzorgd één AP het management voor de rest van de AP’s. Meest recent is de techniek van Cloud management, hierbij wordt het management van de AP’s vanuit de Cloud bestuurd. De betere Cloud oplossing is nagenoeg gelijkwaardig aan een wireless controller, met het voordeel dat het eenvoudiger is om beheer te doen voor meerdere locaties, dus in de praktijk erg flexibel.

 

Tip 5: Oplevering en onderhoud

Na de installatie is het belangrijk om een oplevering van het project te doen. Het beste is om het netwerk, een paar dagen na de installatie, na te meten. Het wireless management heeft zo de tijd om zich in te regelen en de gebruikers van het netwerk hebben zo al wat ervaring opgedaan. Het nameten kan met “de betere” wireless planning software waarbij er door de omgeving gelopen kan worden met een daarvoor geconfigureerde notebook. Hierbij kan er naast de Wi-Fi cliënt meting ook een spectrum analyse uitgevoerd wordt. Indoen nodig kunnen er nog wat aanpassingen gedaan worden als uit de meting of klachten van de gebruikers blijkt dat er zaken niet helemaal goed gaan. Werkt het geheel naar tevredenheid dan dient de laatste meting als een nulmeting en kan de eindklant voor oplevering tekenen.
Uiteraard veranderen er in de loop der tijd zaken en condities binnen een omgeving. Dit kan zowel verandering aan de Wi-Fi cliënt kant zijn, denk hierbij aan andere type cliënts, en of verandering in aantal of gebruik. Maar ook aan veranderingen aan de omgeving, bijvoorbeeld het verplaatsen van wanden, kasten of uitbreiding/verkleining van ruimte. In de praktijk is het zodoende aan te bevelen om periodiek onderhoud te plegen aan een wireless netwerk. Een vallue added reseller biedt meestal een contract aan waar er een halfjaarlijkse inspectie gedaan wordt over het gehele netwerk. Hieruit volgt dan rapportage met eventuele aanpassingen, waardoor de stabiliteit weer gewaarborgd is.

 

Zijn er vragen of is er interesse in onze netwerk trainingen, webinars of blogs, kijk dan eens op onze site naar de rest van de mogelijkheden.

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux