NETGEAR Tech-Dive: Hoeveel hosts kan je in de praktijk kwijt in één VLAN?

0
1808

Via email kreeg ik de volgende vraag: In het algemeen geldt dat er binnen IPv4 netwerken een relatief percentage aan broadcastverkeer is. Voor zover mijn kennis reikt bouw je in de praktijk netwerken met ongeveer max 100 devices per VLAN. Ga je heel veel meer (honderden) apparaten in een netwerk zetten dan zal het broadcastverkeer toenemen en gaat dit netwerk qua performance aanzienlijk achteruit. Wellicht gold dit 10 jaar geleden, maar is dit nu veel minder relevant vanwege betere asics/snellere NICs in servers? Hoe denk jij hierover? 

Met de opkomst van oplossingen als Wi-Fi, smartphones, surveillance, domotica en uiteraard ook VoIP, hebben we de afgelopen jaren allemaal ondervonden dat het aantal cliënts op een netwerk, sterk gestegen is. Blikken we terug naar halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw, dan zagen we dat er op een netwerk voornamelijk vaste PC’s, Hosts en Fileservers aangesloten werden. Zelfs notebooks werden met zogenoemde PCMCIA-ethernet adapters en ethernet kabels op een hub of switch aangesloten. Hierdoor was in die periode het aantal aangesloten netwerk devices beduidend minder dan nu. De in de vraag gemaakte opmerking betreffende maximaal 100 cliënts op een netwerk komt in deze context niet zomaar uit de lucht vallen en is voor mij zeker herkenbaar. Volgde je tot halverwege de jaren 90 een networking essentials training, dan werd het je inderdaad uitgelegd om niet meer dan 100 devices op een netwerk aan te sluiten. Gelukkig hebben de ontwikkelingen op networking gebied niet stil gestaan, dus laten we eens een aantal zaken bekijken.

Limitaties:

De limiet van 100 netwerk devices op een 10 Mbps netwerksegment kwam voort uit het broadcast gedrag van de toen gebruikte netwerkprotocollen. Met name de netwerkapparatuur welke in die tijd gebruik maakte NetBEUI en IPX/SPX veroorzaakte erg veel broadcast verkeer. Deze protocollen inventariseerden met hoge regelmaat het netwerk met als doel het opbouwen van tabellen ten behoeve van het omzetten van NetBEUI- en IPX/SPX-namen naar MAC-adressen. Hierdoor kunnen de op het netwerk aangesloten systemen elkaar eenvoudig benaderen. Dit broadcast gedrag tezamen met de toen beschikbare bandbreedte zorgde ervoor dat het netwerk al snel verzadigd was.

Verbeteringen:

Begin 2000 werd TCP/IP ook bij de kleinere Local Area Netwerken steeds vaker toegepast. Zodoende werd vanwege de opkomst van 1Gbps ethernet en het /24 bitmask, in de praktijk veelal gewerkt met een maximum van 254 hosts binnen een netwerksegment.
Rond deze periode introduceerde Microsoft het WINS protocol. WINS staat voor Windows Internet Name Service en wordt gebruikt als alternatief voor DNS en het automatisch inventariseren van een netwerksegment over TCP/IP. WINS reduceert sterk het aantal IP brodcasts op een netwerk in vergelijking met het voorheen gebruikte NetBEUI protocol. Hierdoor werd het mogelijk om bij grotere netwerken met een /22 bitmask te werken waardoor er met 1024 nodes gewerkt kan worden op een TCP/IP-netwerksegment.

Huidige Situatie

Tegenwoordig is de impact van netwerk broadcast verkeer nog sterker gereduceerd omdat de protocollen, operating systems verder geperfectioneerd zijn. Ook is de rekenkracht van de systemen dusdanig toegenomen dat de inpact van het verwerken van broadcast verkeer nagenoeg geen impact heeft op de vertraging van het gebruikte systeem.

Nu het antwoord op de vraag: Hoeveel hosts kan je in de praktijk kwijt op een VLAN? Ondanks het feit dat het broadcast verkeer tegenwoordig sterk is verminderd, is het advies om toch niet meer dan 1024 nodes om op een netwerksegment aan te sluiten.
Uiteraard zijn Netwerkadapters tegenwoordig veel betrouwbaarder dan vroeger, maar als er dan toch een probleem op het netwerk ontstaat, dan wordt het bij een hoog aantal hosts op een netwerk relatief lastig om het probleem op te sporen. Om deze reden is het verstandig om een SMB-netwerk niet groter te dimensioneren dan maximaal 1024 nodes. Uiteraard bij kleinere netwerken blijft een /24 bitmask de meest praktische oplossing, zeker als een maximum van 254 hosts binnen VLAN werkbaar is voor die situatie.

Heb je zelf een onderwerp voor een blog gerelateerd aan NETGEAR, stuur mij dan een email of schrijf in voor een van mijn volgende webinars.

Eric Lindeman
Sr. SE NETGEAR Benelux